Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Zjazd Absolwentów 2020 - informacje


ZJAZD ABSOLWENTÓW PRZEŁOŻONY NA 26 CZERWCA 2021r.
ZJAZD ABSOLWENTÓW 2020


Dyrekcja szkoły oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu informują, że w dniu 27 czerwca 2020 r. odbędzie się Zjazd Absolwentów wszystkich roczników. Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe (osobiste, telefoniczne, listowne) przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (tel. 082 569 22 70) od 2 grudnia 2019r. r. do dnia 31 maja 2020r.

Po zdeklarowaniu woli uczestnictwa w ww. uroczystościach konieczne będzie listowne potwierdzenie o swej obecności. Ze względu na brak danych kontaktowych niektórych naszych absolwentów, prosimy o poinformowanie swoich koleżanek i kolegów o zjeździe. Prosimy też wszystkich zainteresowanych zjazdem absolwentów naszej szkoły o zgłaszanie własnych pomysłów dotyczących programu oraz o podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych, przesłaniu skanów fotografii itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SKŁADKA ZJAZDOWA

120,00 zł od osoby. Zapraszamy również osoby towarzyszące.
Wpłaty można wnosić na konto:
Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu
ul. Szkolna 64
22-130 Siedliszcze
nr konta: 94 8187 0004 5007 0154 5980 0002
w tytule: Zjazd Absolwentów - rok ukończenia szkoły
lub bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły

Prosimy o możliwie wczesny termin dokonywania wpłat ze względu na ponoszone koszty związane z organizacją Zjazdu.
KONKURS NA WSPOMNIENIA

Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu ogłasza konkurs na wspomnienia absolwentów oraz nauczycieli z okresu nauki lub pracy w liceum.
podpisane prace należy nadsyłać pod adres:
Zespół Szkół w Siedliszczu
ul. Szkolna 34
22-130 Siedliszcze

lub drogą elektroniczną: zs_siedliszcze@poczta.fm

w terminie do 31 maja 2020r. z dopiskiem "Konkurs na wspomnienia".

Przewidujemy cenne nagrody oraz publikację wybranych wspomnień.