Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Idea i cele projektu

„Talk to me” … „… Mów do mnie jeszcze… Za taką rozmową tęskniłem lata…” – wyznał w swym wierszu poeta polski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Można sparafrazować słowa artysty – „Mów do mniej (jeszcze) w języku angielskim”. Taki jest cel powyższego projektu – aby uczniowie nie musieli tęsknić „za taką rozmową” lata, ale wyrażali się swobodnie w tym międzynarodowym języku.
Do najważniejszych celów projektu zaliczamy:

  • Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego,
  • Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży,
  • Doskonalenie sprawności językowych,
  • Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów,
  • Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE,
  • Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią,
  • Wyrównanie szans edukacyjnych.