Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ogłasza zapisy na rok szkolny 2017/2018
Oferujemy:
  • nauka w systemie zaocznym
  • zajęcia w godzinach popołudniowych lub w soboty i niedziele
  • przedmioty rozszerzone: geografia, wos
  • możliwość otrzymania wykształcenia średniego i zdania matury
  • uzupełnienie wykształcenia po zasadniczej szkole zawodowej lub dokończenie przerwanej nauki w liceum/technikum
Warunkiem ubiegania się do szkoły jest złożenie:
  • Pobierz Podanie (doc)
  • świadectwa ukończenia 8-o klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • kserokopii dowodu osobistego
  • 2 fotografii

Pobierz Podanie (doc)

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2017r.

<< wstecz