Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu

Rekrutacja

Rekrutację do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna wśród kandydatów, którzy złożą podanie o przyjęcie do szkoły oraz dostarczą kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Minimalną ilość punktów potrzebną do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych w naszej szkole określa się na 80 pt.

Rekrutacja przeprowadzona będzie do klas pierwszych o rozszerzonych przedmiotach:
klasa mundurowa (j. angielski, historia, geografia/WOS)
klasa przyrodnicza (j. angielski, biologia, chemia/WOS)
klasa medialna (j. angielski, j. polski, historia/WOS)
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów za:
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty
b. oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie
c. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
klasa mundurowa (j. polski, matematyka, j. angielski, historia, geografia)
klasa przyrodnicza (j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, chemia)
klasa medialna (j. polski, matematyka, j. angielski, historia, wos)


Pobierz podanie do LO: (*.pdf)


wstecz