Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Ogłoszenia

Zespół Szkół w Siedliszczu na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.u. z 2007 Nr 223 poz.1655) zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu 340/1/2011 "Dostawa oleju opałowego w roku 2012" o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych oraz przedstawia streszczenie i porównanie ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę

"Petro-Bud" sp. z.o.o.
ul. Przemysłowa 28
22-100 Chełm
zaoferowana cena za 1 litr paliwa:

3,28 zł netto
4,03 zł brutto
upust 0,07 zł. od wartości oficialnej ceny netto producenta

Uzasadnienie:

Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100% kryterium oceny ofert.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 1. "Exoil" Sprzedaż Paliw
  ul.Okszowska 27
  22-100 Chełm
  cena brutto oferty - 4,06 zł
  punktacja - 99,26
 2. "Petro-Bud" sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 28
  22-100 Chełm
  cena brutto oferty - 4,03 zł
  punktacja - 100,00