Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Informacje o projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
czas trwania projektu:
od 31 grudnia 2009 roku do 30 września 2013 roku.
uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

Działania planowane w ramach projektu

Program „Matematyka nie jest trudna – uwierz w siebie”
Zajęcia wyrównawcze z matematyki – prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, co zapewni ciągłą weryfikację jakości kształcenia. Ich celem będzie wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej matury z matematyki. Zakres obejmował będzie program gimnazjum i szkoły średniej. Zajęcia wyrównawcze będą trwały przez okres 3 lat szkolnych (24 tygodnie po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym). Zostanie utworzonych od 2 do 4 grup średnio 15 osobowych w każdej szkole. Łącznie będzie utworzonych 270 grup i około 4050 uczniów.
Warsztaty matematyczne w szkołach – prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, których celem będzie przybliżenie uczniom możliwości wykorzystywania różnych narzędzi (w szczególności programów komputerowych np. Excel, Mathematica) do niwelowania luk kompetencyjnych, rozwijania wiedzy oraz popularyzacji matematyki. W czasie warsztatów uczniowie będą pracować przy laptopach wykorzystując programy matematyczne. Warsztaty matematyczne będą trwały przez 3 lata szkolne, w których przewiduje się po 2 wizyty na każdy rok szkolny. Wizyty będą odbywać się w każdej grupie po 2 godziny.
Internetowa Klasa Matematyczna – prowadzona będzie w sposób ciągły z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki. Do jej zadań należeć będzie również motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji. W ramach Internetowej Klasy Matematycznej uczniowie 3 razy w roku szkolnym będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Wyniki testów będą stanowić kryterium rekrutacji po 20 uczniów z każdego z województw (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie) do konkursów matematycznych pn. „Zostań Pitagorasem” oraz będą podstawą do przygotowania dla nauczycieli zaleceń metodycznych do dalszej pracy.
Konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem” – przeprowadzone będą pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów, w tym 60 najwyżej sklasyfikowanych w ramach Internetowej Klasy Matematycznej oraz po 2 najlepszych uczniów z każdej szkoły biorących udział w zajęciach, którzy nie zostali zaklasyfikowani do konkursu w ramach Internetowej Klasy Matematycznej. Celem konkursów matematycznych „Zostań Pitagorasem” będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce.
Letnie obozy matematyczne – stanowić będą promocję uczniów, którzy wykazali największe postępy w nauce z matematyki. Uczestniczyć w nich będzie w każdym roku po 45 laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem”.