Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna


kadra

ks. Andrzej Jachimek - religia
Janina Chrzaniuk - biologia
Ilona Dudek - j. niemiecki
Agnieszka Grzesiuk - j. angielski
Wojciech Iwaniuk - historia, WOS
Daniel Śliwiński - j. polski
Mariusz Kowiński - technologia informacyjna, informatyka, fizyka
Jacek Pawlak - w.f, PO, EDB
Teresa Świś - chemia
Wiesław Prażnowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
Małgorzata Starko-Golonka - bibliotekarz, WOS, PDŻ
Maria Stopa - matematyka
Jolanta Ślepaczuk - j. rosyjski, j. polski
Mirosław Wójtowicz - matematyka, geografia
Renata Boguszewska - WOK

made by thedrag