Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Internat

Zanaczącą rolę w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły pełni internat. Powstał dla zapewnienia uczniom pochodzącym z odległych miejscowości opieki podczas roku szkolnego. Obecnie w internacie mieszka 21 osoby. Posiada on 7 sal sypialnych (2,3 i 4-ro osobowych), świetlicę i stołówkę na 60 osób. internat spełnia wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne i wyposażony jest w nowy sprzęt i meble. W internacie mieszkają uczniowie pochodzący z następujących miejscowości: Chełm, Krasnystaw, Cyców, Wierzbica, Bezek, Liszno, Kanie, Rejowiec Fabryczny i Łęczna.

   

Więcej zdjęć w galerii