Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - pierwsza dekada XXI wieku


Pierwsze lata XXI wieku okazały bardziej trudne dla szkoły niż ktokolwiek by to przypuszczał. Mechanizmy rynkowe, niż demograficzny i inne niezależne sprawiły, że teraz trzeba zabiegać o absolwenta gimnazjum. W tej sytuacji do wprowadzonych pod koniec lat 90-tych nowych propozycji - klas o 4 profilach nauczania, doszły nowe rozwiązania, m.in. utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku technik informatyk, powołanie Zespołu Szkół, nadanie imienia im. Romualda Traugutta dla Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła zaczęła się szeroko reklamować w prasie a nawet w telewizji.

Zmieniło się oblicze szkoły, a prowadzone systematycznie remonty wszystkich pomieszczeń, dały szkole nową - odświętną szatę. W 2003 roku działa już dwie pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Biblioteka stale wzbogaca swój księgozbiór, przychodzą osiągnięcia w różnych dziedzinach (olimpiady przedmiotowe, rozgrywki sportowe i inne).

W pierwszych latach XXI wieku z dawnej kadry zostali już tylko p. Irena Hempel i p. Marek Mazur. Oprócz nich w szkole pracują: Wiesław Prażnowski - dyrektor szkoły, Bogusława Kozina, Janina Chrzaniuk, Maria Stopa, Małgorzata Starko-Golonka, Teresa Świś, Elżbieta Rura, Renata Boguszewska, Ilona Dudek, Katarzyna Niedźwiedź, Agnieszka Grzesiuk, Krzysztof Gomółka, Sławomir Braniewski, Mirosław Wójtowicz, Wojciech Iwaniuk, Jacek Pawlak, Paweł Janiak, ks. Marek Kwiatosz i Sławomir Grylak. Zdecydowana większość kadry to nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim, wielu z nich dodatkowo ukończyło studia podyplomowe. Sześciu spośród grona pedagogicznego to nauczyciele dyplomowani, w tym dwóch ekspertów a jeden pełni funkcję doradcy metodycznego.

<< wstecz dalej >>
made by thedrag