Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - pierwsza dekada XXI wieku


Liceum w Siedliszczu w XXI wiek weszło nie tylko z hucznym balem sylwestrowym zorganizowanym przez szkołę w sali gimnastycznej ale znowu z perspektywą zmian organizacyjnych i programowych.

We wrześniu 1999r. w wyniku reformy oświaty powstała nowa struktura szkolnictwa - szkoła podstawowa, gimnazjum oraz 3-letnie liceum, które zostało przejęte przez Powiat Chełmski. Dwa lata wcześniej szkoła podstawowa a potem i gimnazjum funkcjonować zaczęły w nowym obiekcie wybudowanym przez gminę w centrum Siedliszcza. Oddanie do użytku pełnowymiarowej hali sportowej w 2001r. oraz stadionu szkolnego w 2009r. uczyniło szkołę podstawową i gimnazjum jedną z lepiej wyposażonych placówek oświatowych w województwie lubelskim.

Pilnej odnowy wymagały również budynki i pomieszczenia Liceum Ogólnokształcącego. Przeprowadzone od 2002r. systematyczne prace remontowe i modernizacyjne nadały szkole i jej otoczeniu nową szatę. Dokończeniem prac modernizacyjnych był generalny remont i wyposażenie sali gimnastycznej w 2009r.

Malejąca liczba wychowanków w internacie spowodowała, że w budynku internatu żeńskiego powstał 1 sierpnia 2005r. Dom Dziecka a na potrzeby internatu zaadoptowano i wyposażono murowaną przybudówkę dworu Węglińskich.

Reforma strukturalna oświaty wymusiła zmiany organizacyjne i programowe w liceum, które znalazło się na rynku oświatowym w obliczu ostrej konkurencji o nabór uczniów oraz poziom nauczania.
1 września 2003r. na bazie istniejącego Liceum Ogólnokształcącego powstał Zespół Szkół, w skład którego weszło liceum oraz szkoła policealna w zawodzie technik - informatyk, którą wciągu 7 lat istnienia ukończyło 113 absolwentów. Szkoła zaczęła szeroko reklamować się w mediach oraz okolicznych gimnazjach. W wyniku tych działań nabór do szkoły przebiegał sprawnie. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych na maturze spowodowało porównywalność efektów nauczania ze szkołami w Chełmie i województwie lubelskim. Jednocześnie z utworzeniem Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące przyjęło imię Romualda Traugutta.

Uroczystość odbyła się 18 października 2003r. z udziałem dowództwa i kompanii honorowej 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. Święto połączono z poświęceniem przez ks. dziekana Janusza Krzaka nowego sztandaru szkoły oraz tablicy pamiątkowej i portretu patrona szkoły autorstwa Piotra Tymochowicza. Na „Kurhanie Powstańców z 1863r.” znajdującym się za liceum odsłonięto pomnik „Gloria Victis”.

Nadanie imienia szkole było okazją do przypomnienia uczniom oraz mieszkańcom Siedliszcza ich własnej historii.
Liceum nadal bardzo aktywnie uczestniczyło w życiu lokalnego środowiska i budowaniu „Małej Ojczyzny”. Radnymi Rady Gminy Siedliszcze byli nauczyciele Krzysztof Gomółka, Sławomir Braniewski oraz Wiesław Prażnowski, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy nieprzerwanie od 1994r., Krzysztof Gomółka aktywnie działa w Akcji Katolickiej, był Prezesem Zarządu Archidiecezji Lubelskiej. Renata i Ireneusz Boguszewscy oraz Bernarda i Wiesław Prażnowscy redagowali lokalną gazetę „Głos Siedliszcza”, a Sławomir Braniewski „Echo Częstochowskiej Pani”.

Kadra pedagogiczna o najwyższych kwalifikacjach zapewniała wysoki poziom nauczania i wychowania czego efektem była i jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych organizowanych w szkole przez OKE Kraków (2019 - 100%).
Podsumowaniem 60 lat istnienia Liceum ogólnokształcącego w Siedliszczu był Zjazd Absolwentów 26 czerwca 2010r.

<< wstecz dalej >>