Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - lata 90


W latach dziewięćdziesiątych szkoła nadal posiadał swój środowiskowy charakter. Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli zapewniała odpowiedni poziom nauczania oraz wychowania, uczniom których coraz więcej podejmowało studia wyższe (historia, geografia, wychowanie plastyczne, filologia rosyjska, prawo, administracja, socjologia, bibliotekoznawstwo, rolnictwo, itd.) lub kontynuowało naukę w szkołach maturalnych.

Przełom XX i XXI wieku postawił przed szkołą nowe wyzwania związane z reformą systemu oświaty. W tym celu po raz pierwszy w historii szkoły utworzono trzy klasy pierwsze o profilach: informatycznym, dziennikarskim i ekologicznym. Nauczyciele nadal aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalno-społecznym gminy Siedliszcze. W tym celu po raz pierwszy w historii szkoły utworzono trzy klasy pierwsze o profilach: informatycznym, dziennikarskim i ekologicznym. Nauczyciele nadal aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalno-społecznym gminy Siedliszcze. Wielkie wydarzenie w historii Siedliszcza to Zjazd Absolwentów – 26 czerwca 1999.

<< wstecz dalej >>