Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - lata 80


W lata osiemdziesiąte szkoła weszła jako zespół liceum ogólnokształcącego i liceum zawodowego. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie z dnia 1 września 1978 roku powołano do życia Liceum Zawodowe Ministerstwa Rolnictwa w Siedliszczu. Od roku szkolnego 1978/79 szkoła rozpoczęła kształcenie w zawodzie rolnika.

W liceum ogólnokształcącym w tym okresie uczył Tadeusz Demianiuk, wspaniały matematyk i prekursor informatyki w byłym województwie chełmskim. Trafiła do tej szkoły również Małgorzata Farjan, która na same szczyty możliwości naszych uczniów wynosiła poziom geografii. Jako opiekunka ZHP organizowała rajdy, biwaki, ogniska z gitarą. Oprawą artystyczną uroczystości szkolnych zajmowała się Eulalia Misiura.

Kabaret szkolny pod jej kierunkiem zabawiał całą szkołę, a popisy Beaty Zaborek przeszły do legendy. Szata plastyczna szkoły zmieniała się za sprawą Renaty i Ireneusza Boguszewskich, nauczycieli plastyki. Prace wykonane w ramach koła plastycznego i fotograficznego nadal pozostają cennymi zbiorami szkoły. Sport szkolny rozwijany był przez Zdzisława Wytrzyszczewskiego, a później przez Urszulę Gracz.

Na wysokim poziomie jak zwykle stały lekcje języka rosyjskiego prowadzone przez Irenę Hempel. W pracowni fizycznej testy przygotowywała Franciszka Młynarczyk. Historii uczył Marek Mojski, a przysposobienia wojskowego i historii Feliks Braniewski. W internacie pod kierunkiem Marka Mazura prowadzono życie zgodnie z „porządkiem dnia”. Nieprzerwanie nad młodzieżą internacką czuwała Teresa Kluczyk i Bogumiłą Urban.Wieczory poezji i kółko filozoficzne prowadzone przez Aldonę Młynarczyk urozmaicało pobyt młodzieży oderwanej od domu rodzinnego.

Trwałą ścisła współpraca z Filharmonią Lubelską i aktorami scen lubelskich dzięki przychylności i osobistemu zaangażowaniu dyrektor Ireny Surdyk. Uczniowie działali nadal w organizacjach młodzieżowych, uroczyście obchodzono ówczesne święta narodowe i okolicznościowe. Lata osiemdziesiąte to tradycyjne studniówki, potem egzaminy dojrzałości, zabawy szkolne. Niezapomniane zapewne będą studniówki w czasie stanu wojennego i „zimy stulecia”.

Zmiana ustroju w Polsce po obaleniu komunizmu w 1989 roku to nie tylko zmiany programowe, ale i wprowadzenie religii do szkoły (ks. Henryk Borzęcki) oraz programy oszczędnościowe. Zabrakło kół zainteresowań i przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych. Zaprzestały działalności organizacje młodzieżowe. Nastąpiła swoista zmiana „warty” kadry nauczycielskiej.

<< wstecz dalej >>