Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - lata 70


Lata siedemdziesiąte to dalszy rozwój szkoły pod względem ilości przyjmowanych uczniów jak i rozbudowy bazy szkolnej. Od 1970 roku oddano do użytku 2-piętrowy budynek internatu, a w 1973 nowy budynek szkoły. Tym samym nastąpił rozdział szkoły podstawowej i liceum. Zakończeniem prac inwestycyjnych był oddany do użytku w 1977 roku budynek internatu dla chłopców.

Duży wkład własnej pracy uczniów i nauczycieli w budowę nowych obiektów dał wspaniałe efekty. Jak na owe czasy bardzo nowoczesne budynki szkolne i internackie pozwoliły na zdecydowane polepszenie warunków nauczania i wychowania. W tych czasach wyróżniają się swoją aktywnością organizacje młodzieżowe: Liga Obrony Kraju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a przede wszystkim Związek Harcerstwa Polskiego.

Szczep harcerski im. Obrońców Westerplatte przy Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Rolniczej w Siedliszczu należał w latach 70-tych i 80-tych do bardzo aktywnych. Kilkudziesięciu harcerzy podzielonych zostało na dwie drużyny: turystyczną i wielosprawnościową. Prace harcerzy skrupulatnie i pomysłowo obrazowała kronika prowadzona od 1970 roku. Szczep był w tych czasach organizatorem imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.

Młodzież pracowała przy sadzeniu lasu, upiększaniu osady, przy wykopkach w RZD Bezek oraz u rolników indywidualnych. Wiele wolnego czasu poświęcali harcerze na pomoc przy wznoszeniu internatu i szkoły. Szczep aktywnie uczestniczył w zlotach, biwakach, manewrach techniczno-obronnych, kolejnych alertach. Dobrze i sprawnie działała Harcerska Służba Informacyjna. Do najbardziej aktywnych harcerzy należeli: Zbigniew Gajewski, Maria Gierczak, Jolanta Puch, Urszula Talma, Edward Hołub, Alfreda Mazur, Piotr Miszczuk, Henryka Kowalska, Alicja Bielecka, Małgorzata Mostowska, Zofia Kania, Krystyna Ostasz, a później Jolanta i Krystyna Gajewska, Monika Surdyk, Katarzyna Rodzeń.

Opiekunem harcerzy był Jan Janczarek, który cały swój czas poświęcał młodzieży. W pamięci absolwentów szkoły pozostaną na zawsze dekoracje studniówek i imprez szkolnych przygotowywane przez Janusza Janczarka. Wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia marszałka Konstantego Rokossowskiego (1.09.1978 r.). Po 1989 roku szkoła zrezygnowała z opieki „marszałka dwóch narodów”.

<< wstecz dalej >>