Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - lata 60


Nie byłoby to możliwe bez ofiarnej pracy ówczesnych nauczycieli, którzy od podstaw tworzyli historię naszego liceum. Należeli do nich: m.in. Jan Strąkowski, który przepracował w szkole 40 lat, ucząc prawie wszystkich przedmiotów (język polski, język łaciński, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, prace ręczne…), a do tego zaangażowany całym sercem w sprawy szkoły i uczniów; Władysława Jachowska-Muzyka, nauczycielka historii, Marian Abramek – nauczyciel fizyki; Jadwiga Skowrońska – nauczycielka geografii; Anna Pankowska-Szpila, nauczycielka matematyki; Michał Szpila – nauczyciel języka rosyjskiego; Danuta Tyburek-Kicińska, nauczycielka biologii i chemii; Stanisław Łopuszyński- nauczyciel przysposobienia sportowego; Jan Laskowski – nauczyciel matematyki; Józef Piędzia – etatowy instruktor ZHP; Feliks Braniewski – nauczyciel historii i przysposobienia wojskowego, niestrudzony kronikarz szkoły i Siedliszcza.

Dzięki zaangażowaniu ówczesnych nauczycieli Siedliszcze gościło na łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Tak było 25-27 września 1964 roku, kiedy to zorganizowano Dni Siedliszcza. Uczestnicy tej uroczystości do dzisiaj wspominają „żakinadę” przygotowaną przez nauczycielkę Franciszkę Derlicką-Młynarczyk. Józef Wawrzyszko był kierownikiem sekcji dekoracyjnej (flagi, plansze, chińskie akcenty), Maria Wawrzyszko ucząca języka polskiego przygotowała dwie sztuki teatralne” „Zemstę” wg Aleksandra Fredry oraz „Grube ryby” wg Michała Bałuckiego. Stanisław Łopuszyński ze swoją klasą XI uporządkował mogiły żołnierzy Września 1939 roku oraz Kurhan Powstańców 1863 roku.

Uczący historii Feliks Braniewski przygotował okolicznościowe referaty oraz wystawę historyczną i fotograficzną. W ramach obchodów odbył się mecz piłki nożnej i rajd kolarski. Bardzo dobrze wypadły pokazy gimnastyczne przygotowane przez nauczycielkę Genowefę Kowalską. Siedliszcze przybrało w tych dniach odświętną szatę zmieniając swoje oblicze (przebudowa Rynku, założenie klombów, przykrycie tzw. kocich łbów asfaltem, itd.). W 1966 i 1973 roku odbyły się kolejne „Dni Siedliszcza”, znowu przy licznym udziale nauczycieli i uczniów liceum. Od grudnia 1965 roku wprowadzono nowy system nauczania oparty na klasopracowniach (historyczna, polonistyczna, geograficzna, polonistyczna, matematyczna, języka rosyjskiego, języka niemieckiego i przysposobienia obronnego). W maju 1966 roku otwarto z kolei w pracowni historycznej pierwszą w powiecie chełmskim Wiejską Izbę Pamiątek, gdzie młodzież pod kierunkiem Feliksa Braniewskiego zgromadziła cenne zbiory przeszłości Siedliszcza i okolic.

<< wstecz dalej >>