Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - lata 50


Były to bardzo trudne lata. Zachodziła obawa, że zostanie zlikwidowane. Szkoła w owych czasach borykała się z trudnościami lokalowymi, mimo, że na potrzeby liceum zajęto dwór Węgleńskich. Brakowało nauczycieli, brakowało pomocy dydaktycznych, książek. Kłopoty występowały z naborem uczniów. Nauczyciele po lekcjach lub w niedzielę chodzili po domach i namawiali rodziców do posyłania dzieci do szkoły. Uczniowie nie posiadali podręczników i przyborów do nauki. W jednej klasie były duże zróżnicowania wiekowe, spowodowane przerwaniem nauczania w czasie wojny. Powodowało to dużą rotację uczniów. Nauczyciele otrzymywali duże przydziały żywnościowe i ubrań na kartki, które realizowali w wydzielonym sklepie w Chełmie.

Wraz z uczniami zmuszeni byli prowadzić akcje utrwalające nową władzę (szkolenia polityczne, wychowanie socjalistyczne, uroczystości partyjno-rządowe, likwidacja analfabetyzmu, wprowadzenie kultu jednostki, „czynnik społeczny” na maturze, itd.) Wielkim wydarzeniem w historii szkoły był pierwszy egzamin maturalny w 1952 roku. Świadectwo dojrzałości otrzymało wówczas 15 pierwszych absolwentów szkoły.

Stopniowo liceum wrastało w życie osady i mapę oświatową Lubelszczyzny. Poprawiała się również baza lokalowa. Aby poprawić sytuację w tym względzie, dyrektor Aleksander Targosiński zaplanował zbudowanie drewnianego baraku, gdzie w czasie złej pogody i zimą młodzież mogłaby odbywać zajęcia sportowe. Za pieniądze komitetu rodzicielskiego zakupiono odpowiednie materiały.

Po przejęciu szkoły przez Anielę Soję w 1951 roku zmieniono plany i postanowiono zbudować murowaną salę gimnastyczną. Komitet Rodzicielski zakupił za 13 000 zł w dworze w Kuliku suszarnię. Przez dwa tygodnie po lekcjach nauczyciele wraz z uczniami oraz pracownicy szkoły chodzili do Kulika, aby rozebrać budynek.

Następnie furmankami rodzice przywieźli oczyszczoną z zaprawy cegłę na plac szkolny i w 1952 roku w czynie społecznym wymurowali salę widowiskowo-sportową, która służy młodzieży licealnej i mieszkańcom Siedliszcza do dzisiaj. W latach 1952-1953 dobudowano do budynku dworskiego nowe skrzydło murowane o 4 salach lekcyjnych, a w 1957 roku młodzież zamieszkałą w nowym internacie o 40 miejscach w centrum osady (obecnie „Dom Nauczyciela”).

<< wstecz dalej >>