Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Historia szkoły - początki


1 września 1948 roku przy Szkole Podstawowej w Siedliszczu rozpoczęła naukę klasa ósma jako pierwsza licealna. Od tego momentu datuje się historia Liceum Ogólnokształcącego. Powstanie jego związane było z wprowadzeniem w Polsce od 1948 roku modelu oświaty opartego na jedenastoletniej szkole ogólnokształcącej składającej się z siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Z inicjatywy miejscowych działaczy, m.in. kierownika szkoły podstawowej, Kazimierza Strąkowskiego, wójta gminy, Józefa Skrzyckiego, wyjednano u władz oświatowych w Lublinie utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu. Pierwszym dyrektorem szkoły został Kazimierz Strąkowski.

Formalne powołanie liceum nastąpiło 31 sierpnia 1950 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty o utworzeniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Siedliszczu, powiat Chełm. Nowym dyrektorem szkoły został Aleksander Targosiński, który pozostawał na tym stanowisku do lutego 1951 roku, kiedy dyrektorem została Aniela Soja pełniąca swą funkcję do 1961 roku

dalej >>