Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Galeria

Pożegnanie klas maturalnychPoczet sztandarowy

Poczet sztandarowy


Przemówienie dyrektora szkoły Wiesława Prażnowskiego

Przemówienie dyrektora szkoły Wiesława Prażnowskiego


Zaproszeni goście i grono pedagogiczne

Zaproszeni goście i grono pedagogiczne


Przemawia przedstawiciel klas II Marta Gołębiowska

Przemawia przedstawiciel klas II Marta Gołębiowska


Przemawia przedstawiciel klas III Karolina Krukowska

Przemawia przedstawiciel klas III Karolina Krukowska


Przemawia Starosta Chełmski Kazimierz Stocki

Przemawia Starosta Chełmski Kazimierz Stocki


Przemawia Starosta Chełmski Kazimierz Stocki

Przemawia Starosta Chełmski Kazimierz Stocki


Dyrektor szkoły wręcza świadectwa z wyróżnieniem

Dyrektor szkoły wręcza świadectwa z wyróżnieniem


Absolwenci czekają na swoje świadectwa ukończenia szkoły

Absolwenci czekają na swoje świadectwa ukończenia szkoły


Absolwenci

Absolwenci


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom

Starosta Chełmski wręcza listy gratulacyjne najlepszym absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom

Dyrektor szkoły wręcza nagrody książkowe wyróżniającym się absolwentom


Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom

Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom


Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom

Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom


Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom

Dyrektor szkoły wręcza podziękowania rodzicom


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Rozdanie świadectw ukończenia liceum

Rozdanie świadectw ukończenia liceum


Wychowawczynie klas III: Jolanta Ślepaczuk, Maria Stopa, Bogusława Kozina.

Wychowawczynie klas III: Jolanta Ślepaczuk, Maria Stopa, Bogusława Kozina.


 

wstecz

made by thedrag