Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Dokumenty

 • Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu
  pobierz (PDF)
 • Program Rozwoju Szkoły na lata 2008-2013
  pobierz (PDF)
 • Program Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego
  pobierz (PDF)
 • Program profilaktyki Zagrożeń Liceum Ogólnokształcącego
  pobierz (PDF)
 • Zakres Działań dla Koordynatora ds. bezpieczeństwa
  pobierz (PDF)
 • Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów i pracowników Zepołu Szkół w Siedliszczu
  pobierz (PDF)
 • Obowiązki nauczyciela dyżurującego w Zespole Szkół w Siedliszczu
  pobierz (PDF)
 • Procedura interwencji Profilaktycznej w Zespole Szkół w Siedliszczu
  pobierz (PDF)