Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Biblioteka szkolna

Biblioteka początkowo mieściła się przy Szkole Podstawowej, później została przeniesiona do Liceum. Wówczas praca biblioteki ograniczała się do wypożyczania i przyjmowania zwrotów.
Od 1990r. biblioteka posiada również czytelnię i jest czynna przez cały dzień. Czytelnia w naszej szkole spełnia rolę świetlicy, młodzież oczekująca na autobus szkolny aktywnie spędza tu czas.

od 1999r. biblioteka przekształciła się w Centrum Multimedialne. Została wyposażona w 5 komputerów i 2 drukarki. W czytelni można skorzystać z internetu, wysłać e-maila, SMS-a, skanować zdjęcia, skorzystać z nagrywarki.
Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór metodyczny i naukowy (encyklopedie, słowniki, literatura popularno-naukowa) a także kasety wideo i płyty z programami edukacyjnymi i filmami.
Księgozbiór jest bardzo duży, liczy aż 16 tysięcy woluminów oraz 35 tytułów gazet i czasopism.
W bibliotece organizowane są różne zajęcia dodatkowe m.in.: spotkania z psychologiem, pogadanki o zdrowiu z pielęgniarką, realizowane są programy profilaktyczne, konkursy i olimpiady przedmiotowe, a także działania prozawodoznawcze.

Biblioteka jest miejscem, z którego chętnie korzystają uczniowie klas I-III LO oraz nauczyciele doskonaląc swój warsztat pracy.
Biblioteka jest miejscem, w którym spotyka się cała społeczność szkolna, toczą się tu dyskusje i rozmowy na różne tematy.
Pracą biblioteki kieruje mgr Małgorzata Starko-Golonka.