Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Rekrutacja

Liceum dla Dorosłych
Rekrutacja

Szkoła Policealna
O Szkole Policealnej
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Kuźnia Pokoleń
O projekcie

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
O projekcie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Projekt "Cinema Paradiso"
o projekcie

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Informacje ogólne - Zespół Szkół w Siedliszczu


Zespół Szkół w Siedliszczu powstał 1 września 2003 roku na bazie istniejącego od 1948r. Liceum Ogólnokształcącego. W skład Zespołu Szkół weszło Liceum oraz Policealna Studium Zawodowe (od 1 września 2007 zmieniono nazwę na - Szkoła Policealna).
Obecnie w murach Zespołu Szkół funkcjonuje 3-letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum oraz Szkoła Policealna (zawód: technik informatyk, technik administracji, terapeuta zajęciowy) na podbudowie szkoły średniej.
Zespół Szkół w Siedliszczu jest szkołą publiczną. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie.
Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Chełmski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
W roku szkolnym 2017/2018 do 4 oddziałów Zespołu Szkół uczęszcza 100 uczniów.


LpKlasaUczniowie
OgółemChłopcyDziewczęta
1IA28226
2IIA341420
3IIIA21174
4IIIB1798
RAZEM1003367

W Zespole zatrudnionych jest 15 nauczycieli i wychowawców (w tym 9 w pełnym wymiarze) oraz 7 pracowników administracji i obsługi.
Spośród nauczycieli 12 jest dyplomowanych, 3 mianowanych.
Zespół Szkół posiada salę gimnastyczną, stadion szkolny, stołówkę szkolną oraz internat na 36 wychowanków.

Więcej:Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

made by thedrag