Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Informacje ogólne - Zespół Szkół w Siedliszczu


Zespół Szkół w Siedliszczu powstał 1 września 2003 roku na bazie istniejącego od 1948r. Liceum Ogólnokształcącego. W skład Zespołu Szkół weszło Liceum oraz Policealna Studium Zawodowe (od 1 września 2007 zmieniono nazwę na - Szkoła Policealna).
Obecnie w murach Zespołu Szkół funkcjonuje 3-letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum oraz Szkoła Policealna (zawód: technik informatyk, technik administracji, terapeuta zajęciowy) na podbudowie szkoły średniej.
Zespół Szkół w Siedliszczu jest szkołą publiczną. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie.
Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Chełmski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
W roku szkolnym 2019/2020 do 4 oddziałów Zespołu Szkół uczęszcza 101 uczniów.


LpKlasaUczniowie
OgółemChłopcyDziewczęta
1IA301218
2IB24519
3IIA22517
4IIIA28721
RAZEM1042975

W Zespole zatrudnionych jest 15 nauczycieli i wychowawców (w tym 9 w pełnym wymiarze) oraz 7 pracowników administracji i obsługi.
Spośród nauczycieli 12 jest dyplomowanych, 3 mianowanych.
Zespół Szkół posiada salę gimnastyczną, stadion szkolny, stołówkę szkolną oraz internat na 36 wychowanków.

Więcej:Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta