Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu
Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
w Siedliszczu


Organ prowadzący szkołę: Powiat Chełmski
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: Ponadgimnazjalna

Rok SzkolnyLiczba oddziałówLiczba uczniówŚrednia liczba uczniów w oddziale
w Liceumw Szkole Policealnejw Internacie
1994/19958179-5122,4
1995/19968180-5222,5
1996/19978192-4824,0
1997/19988207-5926,0
1998/19999241-4326,7
1999/200010263-3226,3
2000/200111309-3028,0
brak naboru do klas I w związku z reformą oświaty
2001/20029234-3226,0
2002/20038225-2728,1
2003/20049216272327,0
2004/20059204433227,6
2005/20069212162125,3
2006/20078188152125,4
2007/20089190122422,5
2008/20097152-2421,6
2009/20107160-2222,9
2010/20116147-2424,5
2011/20125134-2722,0
2012/20135115-2221,8
2013/2014490-2022,5
2014/2015488-2222
2015/2016490-2622,5
2016/2017495-2323,75
2017/20184100-3025
2018/2019377-3025,6
2019/20204104-3026

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 11
- Pracownia Cheniczno-Fizyczna
- Pracownia Informatyczna
- Pracownia Historyczna
- Pracownia Polonistyczna
- Pracownia Matematyczna
- Pracownia Informatyczna
- Pracownia Językowa
- Pracownia Językowa
- Pracownia Geograficzna
- Pracownia Językowa
- Pracownia Biologiczna
Sala gimnastyczna
Boisko
Biblioteka
Pracownie komputerowe: 2
Liczba komputerów: 47

Na co kładziemy nacisk:
Szkoła kładzie nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, prowadząc klasy z rozszerzonym programem nauczania takich przedmiotów jak: informatyka, matematyka, geografia, język polski, historia, język angielski, wychowanie fizyczne, biologia, przysposobienie obronne. Szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie uczniów i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

Co nas wyróżnia:
Szkoła ma środowiskowy charakter. Około 80% uczniów po skończeniu szkoły kontyunuje naukę na studiach wyższych. Wyróżnia nas miła, koleżeńska atmosfera panująca w szkole

Zajęcia pozalekcyjne:
Koło filozoficzne
Koło plastyczne
Koło informatyczne
Koło muzyczno-wokalne
Koło sportowe

Dla szczególnie zdolnych:
Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do zdobywania certyfikatu ECDL

Oferta dla uczniów z trudnościami:
Organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole i internacie szkolnym. Szkoła zapewnia też stałą pomoc psychologa i pedagoga w ramach zajęć szkolnych.

Języki obce:
Zajęcia prowadzone są w pracowniach z podziałem na grupy. Pracownie wyposażone są w środki audiowizualne - projektory oraz komputery z dostępem do internetu.

Zajęcia profilaktyczne:
W klasach pierwszych co roku prowadzone są zajęcia integracyjne przez wychowawców klas i psychologa.
Zapewniona jest opieka medyczna przez pielęgniarkę szkolną.
Opracowany jest i realizowany na bieżąco program profilaktyki.

Wycieczki:
Pielgrzymki maturzystów do Częstochowy (każdego roku szkolnego we wrześniu).
Wycieczki do Warszawy - systematycznie każdego roku szkolnego (m.in. giełda komputerowa)
Wycieczki do Poleskiego Parku Narodowego i na Roztocze.

Współpraca z innymi szkołami
Współpraca z Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.

Współpraca z innymi instytucjami:
Współpraca z klubem sportowym "Spółdzielca" w Siedliszczu.
Współpraca z Urzędem gminy w Siedliszczu/
Współpraca z Oddziałem Akcji Katolickiej w Siedliszczu.
Współpraca z Parafią MB Częstochowskiej w Siedliszczu.

Stołówka:
Obiady są gotowane. Cena obiadu wynosi 5,0 zł.

Dowożenie uczniów:
Szkoła organizuje dojazdy uczniów do szkoły wynajmując autobus szkolny na trasie Wierzbica-Cyców-Siedliszcze oraz korzystając z usług PKS.

Opieka medyczna:
Pielęgniarka szkolna - raz w tygodniu.
Szkoła zapewnia stałą opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.