Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Cinema Paradiso

UCertyfikat

Cinema Paradiso


Projekt "Cinema Paradiso" ma na celu przybliżenie młodzieży pochodzącej ze środowiska wiejskiego sztuki filmowej - polskiej i zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii mało znanych (takich jak np. irańska, japońska, rosyjska, hiszpańska). W ramach podejmowanych działań uczestnicząca w nich młodzież ma nie tylko rozwijać swoje zainteresowania filmowe, lecz również pogłębiać wiedzę teoretyczną w zakresie sztuki filmowej. Zajęcia będą miały postać pogadanek, mini wykładów poprzedzających projekcje, projekcji kolejnych dzieł filmowych i dyskusji po projekcjach oraz wycieczek do kina. Wśród działań sumujących cały projekt można wymienić także tworzenie przez młodzież "Szkolnej listy przebojów filmowych", prezentacji multimedialnych poświęconych wybranym artystom filmowcom, gatunkom filmowym, nurtom czy dziełom oraz gazetek szkolnych o tematyce filmowej. Wsród spodziewanych efektów projektu wymienić należy - zgromadzenie szkolnej wideoteki, zawiązanie trwałego koła filmoznawców, wprowadzenie do harmonogramu imprez szkolnych cyklicznych maratonów filmowych. Uzyskana dotacja ma być przeznaczona przede wszystkim na ułatwienie kontaktu młodzieży z kinem jako sztuką poprzez zgromadzenie szkolnej wideoteki i zakup profesjonalnego sprzętu wideo, umożliwienie uczniom częstszych wyjazdów do kina, stworzenie przyjaznego dla rozwoju kulturalnego uczniów środowiska.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Społeczność w Szkole, Szkoła w Społeczności